Tjänster

Rådgivning/Coachning

Seniort ledningsstöd inom kommunikation

Second opinion på befintliga strategier/kundprogram/ kundkommunikation

Samtalsstöd och operativt stöd till ledare inom marknadsföring:

gruppdynamiska processer

affärsutveckling/-styrning

kreativitet och struktur (ideation)

Strateg

Kommunikationsstrategi

Målgruppsanalys

Segmentering, från ax till limpa

Kanaloptimering

Roller och systemstöd

Marketing automation

Föreläsare/Workshopledare

CRM/RM – Vad, Varför, Hur

Anpassade case

Facilitering och moderering av interna workshops

Punktinsatser och längre utbildningsuppdrag

Projektledare/CD

Alla förekommande uppdrag


Skribent

Konceptuell copy

Storytelling

Copy guidelines

Kundkommunikation

Redaktionella och kommersiella texter för web och print

(svenska och engelska)


Interimsuppdrag

Marknadschef

CRM-chef

Projektledare


Övrigt

Just ask...

Jag har jobbat med marknadsföring och kommunikation så länge, att chansen är stor att jag har gjort precis just det du vill ha hjälp med. Och har jag inte det, vill jag sannolikt prova!


Do good shit, get good shit