Om Martina Hallin

I femton år har jag på olika sätt jobbat med det jag brunnit för, relations-marknadsföring. Karma Business är ett resultat av det, och mitt sätt både att driva företag, och leva. 


I alla år har jag kallat mig för hippiekapitalist. Alltid varit kommersiellt driven, alltid älskat affären, men aldrig tyckt att allt går att mäta i pengar. För mig betyder det att jag vill jobba med sånt som är värdeskapande på mer än ett monetärt sätt. Personligen innebär det att jag vill leva sundare än snabbt och vänligare än vanligt - samt stå lika stadigt med huvudet ner och fötterna upp, som tvärtom.


Relationsmarknadsföring är på sätt och vis essensen av det. På många sätt handlar RM om att vända upp och ner på gamla begrepp och att våga se saker från ett annat perspektiv. Att gå från en kortsiktig transaktionsorienterad affärskultur, till en långsiktig relationsorienterad, innebär att du måste tordas tro att good things come to good people, och att förändring ibland måste ske utanför de arenor du är trygg på.


Just komfortzoner, att leva i och utanför dem, professionellt såväl som privat, är något jag stöttar människor i att utforska i min andra verksamhet, Existentiella Rummet. Där, likväl som här, handlar egentligen allt om relationer. Till dig själv och andra.


PS. Du kan ha stött på mig under något av mina tidigare namn, Martina Lundgren eller Martina Platzer. No worries. Det är jag allihop, och namnen bara minnen av tidigare relationer. I'm same same but different. DS.


Do good shit, get good shit